مهم ترین گزینه‌ای که در مقاله و حتی روی محصولات و خدمات تاثیر مستقیم دارد، فونت آن است استفاده از فونت مناسب بسیار اهمیت دارد زیرا مخاطب برای اینکه با سایت شما ارتباط برقرار کند به طراحی سایت شما نگاه می‌کند و فونت یکی از المان های مهم در طراحی است، تغییر فونت در وردپرس، […]