مهم ترین گزینه‌ای که در مقاله و حتی روی محصولات و خدمات تاثیر مستقیم دارد، فونت آن است. استفاده از فونت مناسب بسیار اهمیت دارد زیرا مخاطب برای اینکه با سایت شما ارتباط برقرار کند، به طراحی سایت شما نگاه می‌کند و فونت یکی از المان های مهم در طراحی است. تغییر فونت در وردپرس، […]